EERSTE PRIJSWINNAARS EN KAMPIOENSDUIVEN
NL09-1033387 CARRERA in 2009 - 2e Kampioensduif jong, 7x gezet, 7x prijs
Hij begon het seizoen 2010 op 10 april met 2
e tegen 3.653 duiven
NL07-1647655 TWINKLING STAR in 2009 – 1e tegen 5.029 duiven
Zij begon het seizoen 2010 op 10 april met 4
e tegen 873 duiven en 13e tegen 3.653 duiven, op 17 april 1e tegen 846 duiven en eveneens 1e tegen
 3.642 duiven.
NL09-1033341 CROWN JUWEL in 2009 – 1e tegen 4.876 duiven en 1e tegen 4.467 duiven
Hij begon het seizoen 2010 op 10 april met een 27
e tegen 873 duiven, op 17 april 4e tegen 846 duiven en in het rayon 6e tegen 3.642 duiven.
Nl02-1435734 Statim 1e Houdeng 1.907 d
NL02-1435765 Harem 1e Duffel 2.779 d + 1e Duifkampioen Natour ZCC 2004
NL02-1435791 Champ Astro 1e Strombeek 7.295 d + 1e Duifkampioen Generaal ZCC 2004
NL04-1870126 Kibitka 1e Chimay 4.275 d
NL05-1214551 Flyer 1e Peronne 3.827 d
NL06-2052707 Nosy 1e Peronne 2.349 d
NL06-2052724 Bluster 1e Meer 3.582 d
NL07-1647631 Statue 1e Duifkampioen Middle distance 2008
NL07-1647638 Tipperary 1e Duifkampioen Natour 2008
NL07-1647657 Sullivan Beste Jaarling doffer 2008 - 16 prijzen
NL07-1647693 Reunion Beste Vitesseduif 2007-2008
NL07-1647614 Mermaid Beste Jaarling duivin 2008 - 14 prijzen
   
NL08-1371973 Gateway Beste Jonge duif 2008 - 11 prijzen    

EERSTE VIER KAMPIOENSDUIVEN HALVE FOND 2008
 
DRIE KAMPIOENSDUIVEN NATOUR 2008