EUROPESE FOKKERS EN KRONIEKSCHRIJVERS.

Binnen Europa heeft een neutrale commissie bestaande uit 7 deskundige personen een aantal belangrijke zaken betreffende de duivensport vastgelegd. Aan de hand van een enquête waarin ruim 2.000 stemmen zijn uitgebracht is de commissie volgens de beschermde Europese Wetgeving gekomen tot een beschermde lijst van fokkers van snelheidsduiven, fokkers van fondduiven, kweekstations, kroniekschrijvers en nog een aantal andere belangrijke onderdelen betreffende de postduivensport.
Drie jaar heeft dit onderzoek geduurd en daarna was er nog een jaar om bezwaren in te dienen.
Degene die aan alle voorwaarden van het reglement voldeden hebben inmiddels uit handen van wetenschapper Gerard De Cuyper (Belgie) het bijbehorende Europese diploma ontvangen.
Inmiddels zijn alle gediplomeerden officieel geregistreerd en is men begonnen hierover een boekwerk samen te stellen.
Bij de gediplomeerden waren ook Jos van Limpt (De Klak) en Albert Marcelis, beiden zijn helaas in het eerste kwartaal van 2004 overleden.
Als enige Europese duivenliefhebber heeft de Nederlander Bert Braspenning uit Wijdewormer twee van deze belangrijke diploma's overhandigd gekregen, een als Europese fokker van snelheidsduiven en een als Europese kroniekschrijver.
Een geweldige waardering!
Net als van de andere "gediplomeerden" zijn de duiven van Bert Braspenning nu een beschermd soort en mag hij spreken van het
"ras" Braspenning.